Welkom bij WellTouch therapie

de praktijk technieken tarieven
even voorstellen contact links


Algemene voorwaarden:

1. Ethiek en hygiŽne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van de cliŽnten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

2. Vanuit het oogpunt van hygiŽne, verwacht ik dat je voor de massage-behandeling hebt verfrist. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.

3. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld. Geef aan wat voor jou het doel van de massage is en vooral waar je eventueel last van hebt.

4. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt.

5. Ben je reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik je vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelingperiode toegepast mag worden.

6. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opgetreden letsel na behandeling, indien u mij niet volledig juist  hebt ingelicht over reeds bestaande lichamelijke en of medische klachten van welke aard dan ook.


7. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos gewijzigd of afgezegd worden. Bij het niet tijdig annuleren kan ik 50% van de behandeling in rekening brengen.

8. Behandelingen dienen contant voldaan te worden.  Indien gewenst kan ik u hiervan een factuur meegeven.